Fundacja Sirenes powstała we wrześniu 2016 roku z inicjatywy dyrygentki i chórzystek Chóru Kameralnego Sirenes.